Õppekorralduse alused

Koolituste toimumisaeg ja kestus

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse kursused toimuvad tavaliselt tööpäeva õhtuti, algusega kell 17.30 või 18.00. Vabaõhutunnid võivad toimuda kokkuleppel õppuritega ka muul ajal, nt nädalavahetusel.
 • Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund kestab 45 minutit. Üks kohtumiskord kestab tavaliselt 2 akadeemilist tundi.

Koolitusele registreerumine

 • Koolitusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida. Registreeruda saab kodulehe kaudu, telefoni teel või meie kontoris kohapeal – Tallinnas Toompuiestee 10 (teatada ette).
 • Registreerumiseks vajalikud isikuandmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ei kuulu avalikustamisele. Koolitusel osaleja kinnitab registreerumisel, et on tutvunud MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse õppekorraldusega.
 • Kui kodulehe teel registreerumine on vastu võetud, tuleb Teile e-kirja teel sellekohane kinnitus.
 • Registreerumine on avatud kuni koolituse täitumiseni või kuni kursuse algamiseni. Kui koolitus on täitunud, registreerime Teid ootenimekirja.

Tasumine

 • Tasumine toimub koolituse algamisest lugedes esimese nädala jooksul läbi pangalingi. Kahes osas tasudes on teine maksetähtaeg märgitud konkreetse kursuse koolituslepingus.
 • Õigus koolitusest osa võtta on neil, kes on tasunud ettenähtud tähtajaks õppemaksu. Vastasel korral Teie registreerumine tühistatakse.
 • Arveid väljastatakse ka juriidilistele isikutele. Käibemaksu õppetasule ei lisandu.
 • Enne kursuse algust saadame Teile e-kirja teel meeldetuletuse, kus teavitame ühtlasi esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest jms.

Muudatused koolituste ajakavas

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskusel on õigus teha ajakavas muudatusi.
 • Koolituse edasilükkumisel või ärajäämisel teavitame registreerunuid sellest esimesel võimalusel, enamasti mõned päevad enne koolituse algust.
 • Ärajäänud koolituse puhul makstakse tasutud õppemaks Teile tagasi, kuid on võimalus see raha üle kanda ja mõnele teisele Teile sobivale kursusele.

Koolitusest loobumine ja õppemaksu tagastamine

 • Kui Teil ei ole võimalik juba registreeritud koolitusest osa võtta, palume sellest koolitusjuhti teavitada niipea kui võimalik.
 • Kui olete õppemaksu tasunud, kuid ootamatult selgub asjaolusid, mis takistavad Teil koolitusel osalemast (nt pikaajaline haigus), on Teil võimalik liituda järgmise rühmaga ning õppida seal juba tasutud summa ulatuses.
 • Kursusest loobumisel pärast esimest tundi õppetasu ei tagastata. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse erandkorras.

Kursuse lõpetamine

 • Kursuse läbijale väljastatakse MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse tunnistus.
 • Õpiväljundite saavutamist hinnatakse keelekursuste jt pikema kestusega kursuste puhul. Tunnistus väljastatakse nendele osalejatele, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ning sooritanud kodused ülesanded. Erandkorras (nt tervislik seisund) lubatakse kokkuleppel õpetaja ning koolitusjuhiga omandada materjalist osa kaugõppe vormis.

Isikuandmed

 • Koolitusel osaleja isikuandmeid kasutatakse ainult koolituse läbiviimise eesmärgil. Andmeid kasutatakse selleks, et edastada korraldusliku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arve ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente.
 • Kui olete andnud selleks nõusoleku, kasutatakse Teie andmeid ka turunduslike teadaannete edastamiseks. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Tulumaksutagastus

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse keelekursuste eest makstud õppetasu saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26 lg 2).
 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse registreerimisnumber on 80196810.

Kohaletulek ja parkimine

 • MTÜ THINK Eesti koolituskeskuse peakontor asub Eesti Puuetega Inimeste Koja hoones Tallinnas, Toompuiestee 10. Kohale pääseb trolliga nr 1 ja bussiga nr 40. Ühistranspordipeatus asub peaaegu maja ees.
 • Asukoht on ligipääsetav erivajadustega inimestele.
 • Õppetundide toimumise ajaks saab auto tasuta hoovi parkida.