Tööalane inglise keele kesktaseme (B) intensiivkursus grupile

Koolitus toimub grupiõppena (minigrupp, kuni 4 inimest). Sihtgrupiks on nii era- kui avalikus sektoris töötavad või tööd otsivad inimesed nii juhi kui ka spetsialisti tasemel, kes kiiresti vajavad tööalast inglise keele oskust või selle täiendamist. Samuti inimesed, kes soovivad parendada oma funktsionaalset keeleoskust (läbirääkimised, ettekanded, kirjalik kommunikatsioon jms).

Intensiivkursus on mõeldud eelkõige neile, kes on juba inglise keelt eelnevalt õppinud ning soovivad nüüd oma teadmisi ning oskusi tõsta. Kursuse eesmärgiks on aidata õppuritel paremini suhestuda inglise keelt kasutavate tööalaste partneritega ametialaste eesmärkide täitmiseks.

Keeletase B1 –B2

108 akadeemilist tundi

Toimumise sagedus – 3 korda nädalas, korraga 3 akadeemilist tundi;

Toimumise aeg – 15.juuli kuni 13.oktoober 2024

Õpetaja: Mari Markson

Hind 1750.- eurot